Het overlijden van kinderen

Kinderen en de dood… een grotere tegenstelling lijkt niet te bestaan. Want juist bij kinderen hoort leven. Afscheid nemen van jong leven is onvoorstelbaar. Zoeken naar de goede plek en passende rituelen. Misschien beschuit met muisjes omdat een baby werd verwacht. In een kring en voor het laatst dicht om je kind heen. Afscheid van een kostbaar leven.

Wanneer een kindje (veel) te vroeg wordt geboren, moet je als ouder afscheid nemen. Ik begeleid u en wil er deze dagen voor u zijn om datgene te doen wat nodig is.

Er zijn twee manieren om uw kindje op te baren; u kiest de manier welke het beste bij u past. Nieuw is de zogeheten watermethode waarover ik u desgewenst nader kan informeren.

Kinderen geconfronteerd met overlijden in omgeving

Ook kinderen worden helaas geconfronteerd met het overlijden van personen die hen dierbaar waren. Kinderen beleven zo’n schokkende gebeurtenis op hun eigen manier. Aan mij de taak om te luisteren en te helpen bij het afscheid nemen op de manier zoals een kind dat ervaart. Het is goed als er tijd is voor een kind om te vragen te stellen. Kinderen hebben in mijn ogen recht op een eigen plek tijdens het afscheid. Ook daar neem ik ruimschoots de tijd en aandacht voor.